Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Ιατρικά Συνέδρια στην Αλεξανδρούπολη - Μάρτιος 2023

       Παρασκευή, 3 Μαρ 2023 - Κυριακή, 5 Μαρ 2023

 

         Παρασκευή, 10 Μαρ 2023 - Κυριακή, 12 Μαρ 2023

 

         Παρασκευή 31 Μαρτίου - Δευτέρα 2 Απριλίου 2023

 

 

Σεμινάρια - Συνέδρια - Εκδηλώσεις