Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

Ι.Σ.Ξ. : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ, 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023