Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών