Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκεται σε εξέλιξη , προβλέπεται η συμμετοχή 2.800 παιδιών ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας του τέως Τομέα Υγειονομικών Ε.Τ.Α.Α., με τις διαδικασίες που ακολουθούσε ο Τομέας μέχρι 31-12-2016.   

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως 31-12-2011 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2001 έως 31-12-2011).

Αναλυτικά για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ,τον τρόπο υποβολής , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η σχετική λίστα κατασκηνώσεων με τις προσφερόμενες θέσεις  από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr, στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ. 

ΠΗΓΗ:ΕΦΚΑ

http://www.efka.gov.gr