Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Θ. - 23/02/2023