Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

 

 

 

 

  

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΘ 29.11.2022

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΘ

http://isx.gr