Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΝΕΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

cid:image001.gif@01CD9597.1CCADE70cid:image002.jpg@01CD9597.1CCADE70Νο. 5-0818-837

ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ NHSΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

EastMidlands:

·         3 Specialty Doctors (Registrars) & 2 SHOs (Level) in Accident & Emergency

·         1 Specialty Doctor (Registrar) & 1 SHO (Level) in Microbiology

·         2 Specialty Doctors (Registrars) & 2 SHOs (Level) inTrauma & Orthopaedics

·         2 Specialty Doctors (Registrars) & 2 SHOs (Level) in Respiratory Medicine

·         1 Specialty Doctor (Registrar) & 1 SHO in Cardiology

·         1 Specialty Doctor (Registrar) & 1 SHO (Level) in Nephrology

·         3 Specialty Doctors (Registrars) & 2 SHOs (Level) in Anaesthesia

·         1 SHO (Level) in Neurology

·         2 SHOs (Level) in Neoanates

·         1 SHO (Level) in Urology

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Cardiothoracic

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Immunology

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Infectious Diseases

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Ophthalmology

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in ENT

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Diabetes & Endocrinology

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Plastic Surgery

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Histopathology

·         4 Specialty Doctors (Registrars) in General Internal Medicine

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Gastroenterology

South West of England

·         1 Consultant General Radiologist (experience in MRI & CT included)

·         1 Consultant Breast Radiologist

·         1 Consultant Interventional Radiologist

·         2 Consultant Gastroenterologists

·         2 Specialty Doctors (Registrars) in Anaesthesia

·         1 Specialty Doctor (Registrar) in Paediatric Oncology (University Hospital)

·         1 Specialty Doctors (Registrar) & 2 Consultants Care of The Elderly

·         2 Specialty Doctors (Registrars) in Accident & Emergency (A&E)

·         2 Consultants in General Internal Medicine

EastofEngland:

·         2 Consultants in General Internal Medicine

·         2 Specialty Doctors (Registrars) in Accident & Emergency (A&E)

·         3 Specialty Doctors (Registrars) in Anaesthesia

Details about theTrust SHO (Level) Vacancies: NON – Training Vacancies

Απαραίτητη εμπειρία: Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως ειδικευόμενος

Αρχικό ετήσιο συμβόλαιο, βασικόςετήσιος μισθός του Trust SHO είναι μεταξύ £27,798 - £38,705 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 - £45000 συνολικά. Ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the Specialty Doctor Vacancies:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

 

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

 

Ο Αιτούμενος Θα Πρέπει:

1.       Να Έχει IELTS Academic7.5 ή Να Είναι Ήδη Εγγεγραμμένος στο GMC & Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία Τα Τελευταία Τουλάχιστον 3 Χρόνια

2.       Άμεση διαθεσιμότητα ιατρών για ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον 2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή συνέντευξη)

 

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

 

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)

·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)

·         Πιστοποιητικό γλωσσομάθειαςIELTS Academic with Overall Score7.5

·         Δικαίωμα εγγραφής στοGeneral Medical Council

 

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ******:

Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC(GeneralMedicalCouncil) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, AcademicwithOverallScore7.5!

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

 

 

Kindest Regards

Katerina Kontalipou

GlobalMediRec

Mob: +30 6934 803930

Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

www.globalmedirec.com