Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΕΡΙΟΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ

cid:image001.gif@01CD9597.1CCADE70cid:image002.jpg@01CD9597.1CCADE70Νο. 5-0818-837

 

ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBALMEDIREC ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟ NHSΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

 

ΒορειοδυτικήΑγγλία- North West of England

·         Δυο θέσεις εργασίας για Νέους Παιδίατρους - SpecialtyDoctorPaediatricians

·         Μια θέση εργασίας για Νέο Αναισθησιολόγο - SpecialtyDoctorAnaesthesiologist

·         Μια θέση εργασίας για Νέο ΩΡΛ - SpecialtyDoctorinENT

·         Μια θέση εργασίας για Νέο Παθολογοανατόμο - SpecialtyDoctorHistopathologist

 

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παιδο Καρδιολόγο - ConsultantPaediatricCardiologist6μηνο συμβόλαιο

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Καρδιολόγο - ConsultantCardiologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Πνευμονολόγο - Consultantin Respiratory Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Γαστρεντερολόγο - ConsultantGastroenterologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παθολογοανατόμο - ConsultantHistopathologist

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό Παθολόγο Για Ασθενής με Εγκεφαλικά Περιστατικά - ConsultantinStrokeInternalMedicine

·         ΜιαθέσηεργασίαςγιαΕιδικό Παθολόγο- Consultant in General Internal Medicine

·         Μια θέση εργασίας για Ειδικό  Αιματολόγο - ConsultantHaematologist

 

Details about the Specialty Doctor Vacancies:

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός SpecialtyDoctor από £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι  48 την εβδομάδα, συμπεριλαμβανόμενες οι  εφημερίες (On-Calls).

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικόςετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

 

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

 

Άμεση Διαθεσιμότητα Ιατρών Για Όλες Τις Θέσεις

 

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

 

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:

Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

·         Πρόσφατη Νοσοκομειακή Εμπειρία (στις Consultant θέσεις)

·         Τίτλος Ειδικότητας (στις Consultant θέσεις)

·         Δικαίωμα εγγραφής στοGeneral Medical Council

 

*****ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ*****:

Για όποια νέα εγγραφή από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC(GeneralMedicalCouncil) το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS, AcademicwithOverallScore7.5!

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

 

Kindest Regards

Katerina Kontalipou

GlobalMediRec

Mob: +30 6934 803930

Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

www.globalmedirec.com