Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Τομέων Υγειονομικών και ΔΣ ΕΤΑΑ σχετικά με παρατάσεις πληρωμής εισφορών :
 
1) Παρατείνεται μέχρι 31/1/2016 η δυνατότητα εξόφλησης της εισφοράς του β΄εξαμήνου του 2015 χωρίς επιβαρύνσεις.
 
2) Παρατείνεται επίσης μέχρι 31/1/2016 η δυνατότητα εξόφλησης των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/7/2011 και μετά, χωρίς επιβαρύνσεις.
 
3)Παρατείνεται η δυνατότητα καταβολής των διαφορών ασφαλίστρου, που προκύπτουν λόγω αλλαγής του Ν.4331/2015 με τον Ν.4337/2015, μέχρι 31/3/2016 χωρίς επιβαρύνσεις.
ΠΗΓΗ:ΤΣΑΥ