Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά....

ΠΗΓΗ: ΥΥΚΑ

http://www.moh.gov.gr/