Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ι.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Β.Δ. 11 Οκτ-7 Νοε/1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 727/77 και 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν....

http://isx.gr