Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη: .......

ΠΗΓΗ:Γ.Ν.Ξ.

http://www.hosp-xanthi.gr