Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σε ποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία οι γιατροί του ΠΕΔΥ

Η Ομοσπονδία των γιατρών του ΕΟΠΥΥ καλεί τους γιατρούς του ΠΕΔΥ, οι οποίοι έχουν προσβληθεί με δικαστικές αποφάσεις, να μην κλείσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο.

Δημοσίευση: 10 Ιουνίου 2015

Να κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία έως την Παρασκευή, ζητεί η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας από τους γιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Τη Δευτέρα, εκδόθηκε σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο από τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας.

Η ΥΠΕ επικαλείται τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την πράξη για ένταξη και κατάταξη των γιατρών στο ΕΣΥ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ – ΕΟΠΥΥ) ενημερώνει τους γιατρούς ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο όσοι γιατροί έχουν ενταχθεί και υπηρετούν στις μονάδες του ΠΕΔΥ με βάση ισχύουσες θετικές δικαστικές αποφάσεις.

Η Ομοσπονδία καλεί την ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας να μεριμνήσουν άμεσα για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και την πλήρη μισθολογική εξομοίωση των γιατρών που ήδη έκλεισαν τα ιατρεία τους από την πρώτη ημέρα εντασσόμενοι στο ΠΕΔΥ.

Θεωρεί ότι οι γιατροί αυτοί έχουν εξαπατηθεί, διότι δεν διαφαίνεται δικαίωση, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

Μείωση

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εφαρμογή του μισθολογίου του ΕΣΥ χωρίς αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ιατρών του πρώην ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ θα έχει ως συνέπεια την μείωση του μισθού των γιατρών.

Οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υπηρετούντες με δικαστικές αποφάσεις δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν κανένα έγγραφο στην υπηρεσία (δεδομένου ότι η υπηρεσία είναι ενημερωμένη) μέχρι την αναγνώριση της προϋπηρεσίας με νομοθετική ρύθμιση.

Οι γιατροί καλούνται να ευθυγραμμισθούν με τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας, όπως άλλωστε αποδεικνύει έως τώρα η δικαίωση όλων όσων ακολούθησαν τις συστάσεις της.

Δ.Κ.

Πηγή: http://www.iatronet.gr