Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου Ξάνθη