Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Το πόρισμα της Ομάδας εργασίας για την Π.Φ.Υ.