Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία