Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 21 ΟΚΤ 2018

Ανακοινώνονται κατόπιν του σχετικού, οι υποψήφιοι για τις εκλογές του Ι.Σ. Ξάνθης της 21 Οκτ 2018

ΠΗΓΗ:ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

http://isx.gr