Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

http://www.minfin.gr