Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 - 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015