Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

10/1/2014 Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΑΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ''ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ''

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ (ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ) ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ.


Παρακαλώ να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταβολής εισφορών σε τράπεζα. Η πληρωμή με λάθος ή χωρίς Διατραπεζικό κωδικό θα εχει ως συνέπεια την μη σωστή απόδοση των χρημάτων που κατατίθενται στο ΤΣΑΥ και στον αντίστοιχο φάκελο του κάθε ασφαλισμένου.

Από την Δ/νση Μηχανογράφησης