Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

12/5/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ''ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ''

            

Συνημμένο Αρχείο: