Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

17/1/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Ξ.) ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Ξ.