Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

21 Φεβρουαρίου 2013

2ος ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΕΛΠΝΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

 

ΚΕΕΛΠΝΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι από την 1η Νοεμβρίου 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος απογραφικός κύκλος του Υγειονομικού Χάρτη.

Όπως θα δείτε και στην σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας την οποία σας επισυνάπτουμε, η απογραφή σας στον χάρτη προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα 180 Αρ. ΦΕΚ 210/2-10-2009. Σύμφωνα με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα υπάρχει υποχρέωσή σας για ενημέρωση των στοιχείων του Χάρτη.

Προς διευκόλυνσή σας και για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα, η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013 όπως θα δείτε και στην σχετική εγκύκλιο.

Επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση όπου θα κάνετε αίτηση απόδοσης προσωπικών κωδικών με τους οποίους θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την απογραφή του ιατρείου σας.

http://register.healthsurvey.gr

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις  9:00 έως τις 20:00  στο τηλέφωνο 210-4895004 ή στο 1142.

Σε περίπτωση που έχετε λάβει τους κωδικούς σας παρακαλούμε ολοκληρώστε την απογραφή σας έως 15/02/2013

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα       20-12-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1619

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ                  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                              ΠΡΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση                                               

Ταχ. Κώδικας  

Τηλέφωνο       

 Fax                        

: Αριστοτέλους 17

: 101 87

:10187

: 210-5233767,5230839

 :210-5231329

 

         ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Θέμα : «Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τον Υγειονομικό Χάρτη»

 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του ΠΙΣ και

Αξιότιμοι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας,

Θα ήθελα να θέσω υπόψη τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 180 Αρ. ΦΕΚ 210/2-10-2009 (ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 3 α & β) κάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας υποχρεούνται για την διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας να διαχειρίζονται, να καταχωρούν και να υποβάλλουν τα δεδομένα τους (ιατρικά, οικονομικά διοικητικά) με ηλεκτρονικό τρόπο στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας σε διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα που θα διατεθεί.

Με την υλοποίηση του έργου «Υγειονομικός Χάρτης» η δυνατότητα αυτή γίνεται πράξη. Ο Χάρτης είναι σημαντικό έργο για την Ελλάδα καθώς θα αποτελέσει την κυριότερη και πιο αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών για θέματα που αφορούν στην δημόσια υγεία.

Η συλλογή των δεδομένων αφενός θα δώσει την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και δεικτών υγείας και αφετέρου θα λειτουργήσει και σαν μέσο προβολής των ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, φαρμακείων και κλινικών αφού με την απογραφή, τα βασικά στοιχεία των φορέων αυτών θα γίνουν προσβάσιμα στους πολίτες.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των δεδομένων υγείας της χώρας προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί βασικό στόχο και υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας και η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου κρίνεται αναγκαία για την επίτευξή του στόχου αυτού.

Κατά τον πρώτο απογραφικό κύκλο, απογράφηκαν περί τους 50.000 φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα και μέχρι σήμερα έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των 10.000 εξ αυτών.

Οι καταγραφικές φόρμες έχουν απλοποιηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος και απαιτούν λιγότερα στοιχεία με στόχο την διευκόλυνση της συμπλήρωσης από την πλευρά των φορέων και την συλλογή λιγότερων και ουσιαστικότερων στοιχείων.

Η συμβολή των επιστημονικών συλλόγων της χώρας και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη υλοποίηση του Υγειονομικού Χάρτη.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και τα καλέσετε να εφαρμόσουν όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα και να καταχωρήσουν τα ζητούμενα στοιχεία το αργότερο έως τις 15/02/2013

Προς διευκόλυνσή σας έχει συσταθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας Γραφείο Υποστήριξης του Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα (Help Desk), το οποίο θα παρέχει διευκρινήσεις-οδηγίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που θα συλλέγονται.

Τηλέφωνο: 210 - 4895004

FAX: 210 – 5227379

E-mail: helpdesk@healthnet-map.gr

Το Γραφείο Υποστήριξης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 – 20.00

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

                                                                                           

Εσωτερική διανομή

1.Γραφείο Γενικής Γραμματέως               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

2.Δημόσιας Υγείας                                        ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιτροπή Υγειονομικού Χάρτη

                                                                ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Κοινοποίηση

·         Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας

·         ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, ΤΚ 151 23, Μαρούσι, Τμήμα Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων,  Γραφείο Εκπαίδευσης και Υγειονομικού Χάρτη

·         ΕΣΔΥ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα, ΤΚ 115 21, Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής

·         Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα

                                                                                  

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια:

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν και να παρακινήσουν τα Μέλη τους, δηλαδή τους πρωτοβάθμιους Επιστημονικούς Συλλόγους και εκείνοι με τη σειρά τους τα Μέλη τους)

1.      Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πλουτάρχου 3, Αθήνα Τ.Κ. 106 75

2.      Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78

3.      Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα, ΤΚ 118 54

4.      Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Ιουστινιανού 28, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 31

5.      Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών, Αμερικής 12, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71

6.      Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ, Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, Αμπελόκηποι Αθήνα, Τ.Κ. 115 26

7.      Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 10678 -

8.      Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78

 

 

Με τους κωδικούς θα εισέλθετε στην κύρια εφαρμογή καταγραφής όλων των στοιχείων σας στον Υγειονομικό Χάρτη μέσω της ιστοσελίδας (http://prsurvey.healthsurvey.gr/?c=7).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ)

Τα στοιχεία εισόδου που σας αποστέλλονται είναι προσωπικά και αφορούν μόνον εσάς.

Παρακαλούμε φυλάξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας διότι μόνο με τους κωδικούς αυτούς θα έχετε πρόσβαση στην καρτέλα σας και θα μπορείτε όποτε θέλετε στο μέλλον να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τον οδηγό συμπλήρωσης στον οποίο μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της καταγραφικής φόρμας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πληροφορία , μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη από τις 9:00 έως τις 20:00 στα τηλέφωνα :

1142   ή  210-4895004

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Γραφείο Υποστήριξης

 

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγριπικός εμβολιασμός ιατρονοσηλευτικού προσωπικού: στόχος η προστασία των ασθενών

 

Ωφελείν ή μη βλάπτειν»  - Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.)

Η νοσοκομειακή γρίπη αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, ηλικι­ωμένους και νεογνά. Επιδημίες έχουν καταγραφεί σε διάφορους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με ποσοστά προσβολής μέχρι 54,8%, θνητότητα μέχρι 25%, ποσοστά κλεισίματος της μονάδας μέχρι 38,5%, και υψηλό κόστος λόγω επιπλέον διαγνωστικών εξετάσεων, θεραπείας, και παράταση νοσηλείας [1]. Ο ιός της γρίπης μπορεί να μεταδοθεί εξαιρετικά γρήγορα μέσα σε κλειστούς χώρους και να προκαλέσει επιδημίες με απότομη έναρξη. Ασθενείς με μη διαγνωσμέ­νη γρίπη και επισκέπτες μπορεί να μεταδώσουν τη γρίπη σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Όμως, οι ανεμβολίαστοι επαγγελματίες υγείας αποτελούν την κύρια πηγή νοσοκομειακής γρίπης, αφού συχνά συνεχίζουν να εργάζονται ενώ υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού [1].

Ο εμβολιασμός των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί το κύριο προ­ληπτικό μέσο κατά της νοσοκομειακής μετάδοσης της γρίπης και συστήνεται παγκοσμίως από τους φορείς δημόσιας υγείας [2]. Η σύσταση αυτή στοχεύει στην προστασία ευάλωτων ασθενών από τη μετάδοση γρίπης μέσα σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι σημαντικό αφού άτομα σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση επιπλοκών και θάνατο λόγω γρίπης (π.χ. άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένοι) χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παροχής υγείας συχνά και ο εμβολιασμός τους έχει περιορισμένο αποτέλεσμα. Ο εμβολιασμός του προσωπικού είναι εξίσου σημαντικός για την προστασία των ίδιων από την επαγγελματική μετάδοση της γρίπης και πιθα­νόν της οικογένειάς τους, την πρόληψη των απουσιών του προσωπικού και τη διαταραχή των υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης. Επιπρόσθετα, η απότομη αύξηση της αντοχής της αμανταδίνης και η ανάδυση στελεχών με αντοχή στην οσελταμιβίρη τα τελευταία χρόνια, μας υπενθυμίζουν ότι τα μέσα που διαθέτουμε για τον περιορισμό της διασποράς της γρίπης σε κλειστούς χώρους είναι περιορισμένα [1].

Το εμβόλιο της γρίπης είναι 70-90% αποτελεσματικό σε υγιείς ενήλικες κάτω των 65 ετών, μία κατηγορία όπου σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες υγείας εμπίπτουν, και έχει μακροχρόνια αποδε­δειγμένη ασφάλεια. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας σχε­τίζεται με λιγότερα επεισόδια γρίπης και γριπώδους συνδρομής, και απουσίας από την εργασία. Η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας σχετίζεται με μείωση των περιστατικών νοσοκομειακής γρίπης, ενώ επιδημίες συμβαίνουν στα πλαίσια χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού σε ιδρύ­ματα χρονίως πασχόντων ελαττώνει τη θνητότητα από όλες τις αιτίες, τα επεισόδια γριπώδους συνδρομής, και τις εισαγωγές των τροφίμων αυτών σε νοσοκομεία [3,4].

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται σ’ όλους τους εργαζόμενους που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων του μόνιμου και μη προσωπικού, των εκπαιδευτών και των φοιτητών.Προτεραιότητα έχει ο εμβολιασμός των εργαζομένων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπεί­ας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ογκολογικά, πνευμονολογικά και καρδιολογικά τμήμα­τα, καθώς και σε τμήματα με μεταμοσχευμένους ασθενείς, και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Ως στόχος εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας τίθεται το 90% [2]. Παρόλο που ο εμβολιασμός των εργαζομένων συστήνεται εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες και το γεγονός ότι ο εμβολιασμός του προσωπικού είναι αποτελεσματικός για την πρόληψη της νοσοκομειακής γρίπης, τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων κυμαίνονται από 2% μέχρι 16,36% στην Ελλάδα [5]. Εμπόδια για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού είναι οι λανθασμένες αντιλήψεις του προσωπικού για την ασφάλεια και την αποτελε­σματικότητα του εμβολίου, η πεποίθηση τους ότι δεν κινδυνεύουν να κολλήσουν γρίπη, η άγνοια των συστάσεων για εμβολιασμό και η μη διάθεση του εμβολίου.

Στρατηγικές που σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης είναι ο δωρεάν εμ­βολιασμός στο χώρο εργασίας, η οργάνωση διαλέξεων για τα οφέλη, την ασφάλεια και την απο­τελεσματικότητα του εμβολίου, η χρήση κινητού συνεργείου εμβολιασμού και η εφαρμογή προ­γραμμάτων υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πρόσφατα εφαρμόσθηκαν προγράμματα υποχρεωτικού αντιγριπικού εμβολιασμού σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, με σχεδόν 100% κάλυψη.

Οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτούς έχουν την ηθική υποχρέωση να προστατεύουν τους ευάλωτους ασθενείς και να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπη­ρεσιών. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί τη βάση της κλινικής πράξης από την εποχή του Ιπποκράτη.

Βιβλιογραφικέςαναφορές

1. Maltezou HC. Nosocomial influenza: new concepts and practice. Curr Opin Infect Dis 2008;21:337-343

2. Prevention and Control of Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011;60:1128-1132

3. Hayward AC, Harling R, Wetten S, et al. Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health care use among residents: cluster randomized controlled trial. Br Med J 2006;333:1241

4. Carman WF, Elder AG, Wallace LA, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomized controlled trial. Lancet 2000;355:93-7

5. Maltezou HC, Maragos A, Halharapi T, et al. Factors influencing influenza vaccination rates among healthcare workers in Greek hospitals. J Hosp Infect 2007;66:156-9

 

Διαβάστε περισσότερα

26/1/2013 ''Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός για 400 γιατρούς στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ''

 

 

 

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την κάλυψη 400 θέσεων γιατρών για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας σε τρεις ειδικότητες. Πρόκειται για προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την κατεπείγουσα διευθέτηση των καθυστερήσεων στις κρίσεις αναπηρίας και λήψης αναπηρικού επιδόματος ή σύνταξης. Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι οι ακόλουθες τρεις:

  • ΠΕ Νευρολόγων, 150 θέσεις,
  • ΠΕ Ψυχιάτρων, 150 θέσεις, και
  • ΠΕ Καρδιολόγων, 100 θέσεις.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους και θα τοποθετηθούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε αναλογία δύο προς ένα. Οπως είχε δηλώσει στο «Εθνος-Εργασία», ο υποδιοικητής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, κ. Διονύσιος Πατσούρης, η ανάληψη των θέσεων αποτελεί εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία, καθώς οι εκκρεμότητες των υποθέσεων στις παραπάνω ειδικότητες είναι αυξημένες και ανέρχονται στο 78% του συνόλου.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για την προώθηση της διαδικασίας προκήρυξης απαιτείται η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), η οποία αναμένεται εντός των προσεχών 20 ημερών, ενώ θα ακολουθήσει έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, από το ίδιο το ΙΚΑ, το οποίο θα προκηρύξει τις θέσεις με προθεσμία υποβολής αιτήσεων διάρκειας δέκα ή 15 ημερών.

http://www.ethnos.gr

ΠΗΓΗ: http://networkedblogs.com

 

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ

 

ΠΗΓΗ: http://www.ygeianet.gr

 

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΕΛΠΝΟ ''Έγκριση προγράμματος Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαικού Ταμείου Προσφύγων για το έτος 2012 ''

 

 

 

 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο της Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κ. Τζένης Κρεμαστινού σχετικά με την επικείμενη έγκριση προγράμματος Επειγόντων Μέτρων του Ευρωπαικού Ταμείου Προσφύγων για το έτος 2012 και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην περιοχή σας. Η ανάρτηση ενημέρωσης στην ιστοσελίδα σας θα ήταν πολύτιμη για εμάς και θα συνιστούσε καθοριστό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος. Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Κ. Αναστόπουλος
Συντονιστής Προγράμματος
Οικονομολόγος M.Sc, PhD(c)
Υπεύθυνος Γραφείου Διεκπεραίωσης Ειδικών Θεμάτων Οικονομίας & Διοίκησης
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
Αγράφων 3-5
15123 Μαρούσι
τηλ: 210 6863218, 6942200407
fax:210 6863261

 

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Σαμαρά για βελτίωση των υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ

Αυστηρές εντολές στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να λύσει τα προβλήματα με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Δεν αντέχω στη σκέψη ότι μπορεί να πεθαίνει κόσμος επειδή δεν μπορεί να βρει κρεβάτι εντατικής» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που άρχισε λίγο μετά τις 7 μ.μ. Της Τετάρτης με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας κ. Αντρέα Λυκουρέντζου, του αναπληρωτή υπουργού κ. Μάριου Σαλμά, της υφυπουργού κυρίας Φωτεινής Σκοπούλη, της γενικής γραμματέως Δημόσιας Υγείας κυρίας Χριστίνας Παπανικολάου και του γενικού γραμματέα Υγείας κ. Πελοπίδα Καλλίρη.

Ο Πρωθυπουργός φέρεται να έθεσε ως προτεραιότητα τη στελέχωση με προσωπικό των μονάδων υγείας των νησιών του Αιγαίου και των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Σε ό,τι αφορά τις μνημονιακές υποχρεώσεις του υπουργείου Υγείας (έκδοση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων, τήρηση προϋπολογισμών για τη λειτουργία των νοσοκομείων), ο Πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίησή τους.

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος εξερχόμενος του Mεγάρου Μαξίμου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Δημοσιογράφος: Θα μας ενημερώσετε για το αντικείμενο της συζήτησής σας με τον Πρωθυπουργό;

Ανδρέας Λυκουρέντζος: Βεβαίως. Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό διεξοδικά όλα τα θέματα του τομέα Υγείας, του πλέον ευαίσθητου τομέα για την κοινωνία μας, για τον άνθρωπο, για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη και πάσχουν.

Ο Πρωθυπουργός επέμεινε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση που εντάσσεται στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στον πολίτη, στον πολίτη που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Eπέμεινε, επίσης, να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται μέσων των προγραμμάτων της τετάρτης προγραμματικής περιόδου, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την απορροφητικότητα των κονδυλίων. Θυμίζω ότι το υπουργείο Υγείας είχε τη μικρότερη δυνατή επίδοση στον τομέα αυτό. Μάλιστα προκειμένου να βρεθούμε κοντά στους ανασφάλιστους πολίτες μας, ήδη θέτουμε σε εφαρμογή το εισιτήριο υγείας για εκείνους οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι τώρα.

Στα επόμενα δύο χρόνια διακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας θα επωφεληθούν από αυτή την επιλογή μας, ενώ ο Πρωθυπουργός επίσης ζήτησε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο της τετάρτης προγραμματικής περιόδου, τόσο για την ψυχική υγεία όσο και για την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Θα επανέλθουμε σε νέα σύσκεψη με όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, για να παρουσιάσουμε στον Πρωθυπουργό την εν τω μεταξύ πρόοδο η οποία θα έχει σημειωθεί.

ΠΗΓΗ: http://www.imerisia.gr

 

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για την έγκαιρη έναρξη της καταπολέμησης των διαβιβαστών (κουνουπιών) μεταδοτικών νοσημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2013

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης για την έγκαιρη έναρξη της καταπολέμησης των διαβιβαστών (κουνουπιών) μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η ελονοσία και ο Ιός του Δυτικού Νείλου.

Πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία Πανελλαδική σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας με την παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζου, των Γενικών Γραμματέων Δημόσιας Υγείας, Εσωτερικών και εκπροσώπων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης για την έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόληψη των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών, όπως η ελονοσία (επανεμφανίστηκε το 2009 μετά από το 1974) και ο Ιός του Δυτικού Νείλου.

Τη σύσκεψη ενημέρωσαν διεξοδικά για τα επιδημιολογικά, εντομολογικά και χωροταξικά δεδομένα της χώρας μας, εκπρόσωποι του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως και ανώτερα Διοικητικά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την πρόσφατη ολοκλήρωση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των Περιφερειαρχών, Δήμαρχοι και Γενικοί Διευθυντές Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συζητήθηκε και αξιολογήθηκε αναλυτικά και κατά Περιφέρεια η πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων κουνουποκτονίας για το 2013, όπως και των άλλων μέτρων πρόληψης, ιδιαίτερα στις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, όπως και σε περιοχές δυνητικά επιβαρυμένες, λόγω ιδιαίτερων χωροταξικών χαρακτηριστικών (εκτεταμένες καλλιέργειες ρυζιού, εκβολές ποταμών, λίμνες, έλη, στάσιμα ύδατα, κ.λ.π) ή λόγω συρροής μεταναστευτικού πληθυσμού από ενδημικές περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Η συντριπτική πλειοψηφία των Περιφερειών και ειδικότερα των περισσότερο προβληματικών περιοχών λόγω εμφάνισης κρουσμάτων ελονοσίας ή Ιού του Δυτικού Νείλου, (π.χ Ευρώτας, Ανατολική Μακεδονία, Ανατολική Αττική, κ.λ.π) έχουν ήδη προχωρήσει σε προκηρύξεις διαγωνισμών για την προμήθεια των κατάλληλων μέσων (βιοκτόνα και υπηρεσίες ψεκασμού), ώστε να γίνει δυνατή  η έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών (Μάρτιο – Απρίλιο) για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης (προνύμφες). Επισημάνθηκαν επίσης, ορισμένα προβλήματα καθυστερήσεων στην εφαρμογή των προγραμμάτων, λόγω διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, περιορισμένων πιστώσεων και καθυστερήσεων στις εγκρίσεις των προϋπολογισμών των Δήμων.

Τονίστηκε, εντούτοις, η αναγκαιότητα συστηματικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος και την εκπλήρωση και του στόχου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για πλήρη εξάλειψη της ελονοσίας έως το 2015.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, έχει αναλάβει την ευθύνη του γενικού συντονισμού και της εποπτείας εφαρμογής των προγραμμάτων, όπως και την υποχρέωση παροχής της οποιαδήποτε τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στις συναρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Υγείας δεσμεύτηκε να εκδώσει άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιο προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση της απουσίας σοβαρών επιπτώσεων από τους ψεκασμούς στη μελισσοτροφία.

Όπως είναι γνωστό, η έγκαιρη αντιμετώπιση και η πρόληψη των νοσημάτων, που μεταδίδονται από διαβιβαστές, τα οποία εμφανίστηκαν την τελευταία τριετία και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Μάλτα, Πορτογαλία, Κροατία), αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και για την αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας από ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων.

Τέλος, η συνδυασμένη διενέργεια προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και η έγκαιρη έναρξη ανθελονοσιακής θεραπείας σε ασυμπτωματικούς φορείς μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της νόσου και να θέσουν φραγμό στην εξάπλωσή της.

 

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ: «ΜΙΛΕΝΑ ΡΟΥΣΚΟΒΑ» 27/2/2013-3/3/2013 ΞΑΝΘΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ:  «ΜΙΛΕΝΑ ΡΟΥΣΚΟΒΑ» 27/2/2013-3/3/2013 ΞΑΝΘΗ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ

 

 

Διαβάστε περισσότερα