Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

24/10/2013 Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας''

 
 

έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Οι ασφαλισμένοι, που επιθυμούν την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το αίτημα τους στα φαξ και e.mail της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών ώστε να αποφεύγουν στην προσέλευσή τους στο Ταμείο για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.