Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

30/1/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ''ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Ι.ΝΟ.Κ.Υ.Ξ. ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.''