Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

EINOKΥΞ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η ΕΙΝΟΚΥΞ ,συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας 
 
του Νομού Ξάνθης απευθύνεται στις πολιτικές αρχές της πόλης με στόχο να ενημερώσει για 
 
τα τρέχοντα προβλήματα του Νοσοκομείου Ξάνθη και την πεποίθηση ότι θα συμβάλουν 
 
προς την κατεύθυνση της επίλυσης τους με διαβήματα στους αρμόδιους φορείς. Τα δικά 
 
μας διαβήματα και διαμαρτυρίες δεν εισακούονται οι υποσχέσεις που παίρνουμε δεν 
 
εκπληρώνονται. Παρ’ όλα αυτά αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε απαθείς μπροστά 
 
στην συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο Ξάνθης. Το 
 
Σύστημα λειτουργεί χάρις  στις υπερπροσπάθειες  και στο φιλότιμο των γιατρών, όμως 
 
αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. O υπερβολικός φόρτος και οι συχνά άσχημες 
 
συνθήκες εργασίας, οι συνεχείς και αυξανόμενες απαιτήσεις, η απουσία ανταμοιβής και η 
 
τακτική εξαναγκασμού εργασίας καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου ανώτατου 
 
εβδομαδιαίου χρόνου, έχουν οδηγήσει τους γιατρούς στα όρια της εργασιακής 
 
εξουθένωσης με το ιατρικό λάθος που θα κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή να είναι μια ισχυρή 
 
πιθανότητα.
 
Τα προβλήματα επιγραμματικά
 
Η υποστελέχωση                                                                                                                                        
 
Η υποστελέχωση καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την λειτουργία του Νοσοκομείου. Κάτω από 
 
την επιφανειακά εύρυθμη λειτουργία χρονίζουν εκκρεμότητες και διογκώνονται 
 
προβλήματα. Από τις 97 οργανικές θέσεις ιατρών υπηρετούν αυτή τη στιγμή 55 (παρόντες 
 
53 /αποσπάσεις σε άλλα Νοσοκομεία 2) και από τις 64 θέσεις ειδικευομένων είναι 
 
καλυμμένες οι 38.Δωδεκα επικουρικοί γιατροί ενισχύουν το ιατρικό προσωπικό σε 
 
διάφορες κλινικές. Οκτώ γενικοί  γιατροί ενισχύουν την λειτουργία της παθολογικής 
 
κλινικής. Στο τέλος του έτους λήγουν οι συμβάσεις του επικουρικών γιατρών, οι οποίες και 
 
αν ακόμη ανανεωθούν, κάποιοι γιατροί θα αποχωρήσουν επιτείνοντας τις ελλείψεις. Η 
 
απόσπαση των γεν.γιατρών από τα κέντρα υγείας λύνει προσωρινά τα προβλήματα αλλά 
 
δημιουργεί άλλα. Είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού κατά 
 
προτεραιότητα στην Παθολογική στην Καρδιολογική στην Ορθοπεδική, στο Ακτινολογικό 
 
Τμήμα, στο Αναισθησιολογικό Τμήμα στην ΜΕΘ. 
 
Το Ακτινολογικό Τμήμα . 
 
 Παρά την αρνητική εισήγηση  του διευθυντή του Τμήματος παρά τις ενστάσεις του 
 
Διοικητικού Συμβουλίου, ένας ακτινολόγος με οργανική θέση στο Νοσοκομείο Ξάνθης 
 
υπηρετεί στο  Νοσοκομείο Αιγίου. Τα ραντεβού για μαστογραφίες έχουν ξεπεράσει τον ένα 
 
χρόνο,  ραντεβού σε εξωτερικούς ασθενείς για υπερηχογραφικό έλεγχο και αξονική 
 
τομογραφία δεν πραγματοποιούνται μέχρι τέλους του 2015. Οι ασθενείς εξυπηρετούνται 
 
από γειτονικά Νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά εργαστήρια καταβάλλοντας χρηματικό αντίτιμο. 
 
Το Νευρολογικό Τμήμα.
 
Παρά την αρνητική εισήγηση  του διευθυντή του Τμήματος  παρά τις ενστάσεις του 
 
Διοικητικού Συμβουλίου, μια νευρολόγος με οργανική θέση στο Νοσοκομείο Ξάνθης 
 
υπηρετεί στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από τους υπηρετούντες 2 νευρολόγους ,η επικουρική 
 
γιατρός του Τμήματος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα εφημεριών του Γ.Ν.Καβάλας για 
 
τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα  ραντεβού 
 
στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νευρολογικού Ιατρείου και του Νευροφυσιολογικού 
 
Εργαστηρίου για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
 
Τα Χειρουργεία.
 
Για προγραμματισμένα χειρουργεία στην Χειρουργική και Ορθοπεδική κλινική ο χρόνος 
 
αναμονής είναι απροσδιόριστος. Δίνεται προτεραιότητα στα επείγοντα περιστατικά.
 
Το ΕΚΑΒ.(κατ ‘ευφημισμόν)
 
Τα ασθενοφόρα δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα για την διακομιδή βαρέως πασχόντων. 
 
Σχεδόν σε κάθε διακομιδή εξοπλισμός από το Νοσοκομείο μεταφέρεται πάνω στο 
 
ασθενοφόρο. Η εμπλοκή του ΕΚΑΒ απουσιάζει από τα ουσιώδη και περιορίζεται στο να 
 
αποστείλει το όχημα και το πλήρωμα. Γιατρός του Νοσοκομείου συνοδεύει το περιστατικό 
 
καθ όσον το  ασθενοφόρο δεν διαθέτει. Στην διάρκεια της διακομιδής αν το ΕΚΑΒ δεχτεί 
 
επείγουσα κλήση για άλλο περιστατικό, αφήνει τον γιατρό στο Νοσοκομείο υποδοχής  και 
 
προχωρά στην παραλαβή του νέου περιστατικού .Στην προκειμένη περίπτωση  το 
 
ασθενοφόρο ‘’κουβαλά’’  τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Ξάνθης, ο γιατρός που 
 
εξυπηρετεί την διακομιδή χωρίς να είναι δική του δουλειά  πρέπει να γυρίσει πίσω στην 
 
Ξάνθη με δικά του έξοδα να συνεχίσει την εφημερία του και επιπλέον δεν πληρώνεται για 
 
την διακομιδή .
 
Οι εφημερίες.
 
Παραμένουν απλήρωτες πραγματοποιηθείσες εφημερίες των ετών 2012,2013,και του έτους 
 
2015.Γιατροί που πραγματοποιούν 11 ενεργείς εφημερίες πληρώνονται τις 7.
 
Το Νοσοκομείο υπολειτουργεί, τα Κ.Υ. υποβαθμίζονται ,το ΕΣΥ παραπαίει και οι διοικούντες  
 
παρακολουθούν μηχανευόμενοι λύσεις στιγμής μοιράζοντας υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. 
 
Η ΕΙΝΟΚΥΞ είναι στην διάθεση οποιουδήποτε αρμόδιου επιδείξει ενδιαφέρον για μια πιο 
 
αναλυτική παράθεση των προβλημάτων, έτοιμη να καταθέσει προτάσεις για βελτίωση της 
 
υπάρχουσας κατάστασης.
 
                                                                                         Για την ΕΙΝΟΚΥΞ ,ο πρόεδρος
 
                                                                                              Γεωργίου Κ. Γεώργιος 
 
                                                                                      Γεν. Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ