Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patients - Satellite symposium and consensus meeting / 6 -7 Ιουνίου 2014, ELECTRA PALACE Θεσσαλονίκη

Σας αποστέλλουμε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Πανευρωπαϊκού Συμποσίου με θέμα: «Working Group on Obesity, Diabetes and the High Risk Patients - Satellite symposium and consensus meeting», που θα πραγματοποιηθεί στις 6 –7 Ιουνίου2014 στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE στη Θεσσαλονίκη.

Επισυνάπτεται το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα.

Το Δελτίο Εγγραφής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.praxicon.gr/hypertension.html

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Δήμητρα Βουλγαροπούλου
PRAXICON
Oργάνωση Συνεδρίων-Σεμιναρίων
Κοινωνικών Εκδηλώσεων
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εθν. Αντιστάσεως 101, 55 134
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652
Fax. 2310 435064
info@praxicon.gr, www.praxicon.gr