Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

«Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού»

Συνημμένο Αρχείο: