Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

«Πρόσκληση συμμετοχής σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία (2014-2020) - Η Ελληνική συμμετοχή του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015»

Συνημμένο Αρχείο: