Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγκριση επιχορήγησης Ν.Ι. με το ποσό των 110.000.000,00 απόΦ.210 ΚΑΕ 2325 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους αποκλειστικά μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013