Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης