Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγκριση Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, για επιχορήγηση 300 εκατ. Ευρώ στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Γραφείο Τύπου Υπουργού

 

Αθήνα,  20 Νοεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, η χορήγηση τρακοσίων (300) εκατομμυρίων Ευρώ στα νοσοκομεία όλης της Επικράτειας για την αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές των ειδικών μονάδων (Μ.Ε.Θ, Μ.Α.Φ, Μ.Τ.Ν κλπ).

Σημειώνεται ότι με το ανωτέρω ποσό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση (Φ. 210 Κ.Α.Ε 2325) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2012 και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Ειδικότερα χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

 

Υ.ΠΕ.

ΠΟΣΟ

1η ΑΤΤΙΚΗΣ

102.800.000

2η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

44.460.000

3η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

18.850.000

4η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

40.750.000

5η ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

24.050.000

6Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

47.390.000

7Η ΚΡΗΤΗΣ

21.700.000