Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έγκριση 1Ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης