Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Έκκληση Π.Ι.Σ. για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων – μεταναστών