Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΔΕΔΥ N. ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ''ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ''