Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ανακοίνωση Σ.Ε.Υ.Π. ΠΕΔΥ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Θεσσαλονίκης - Β.Ελλάδος - Δημοσίευση Φ.Ε.Κ. 4ης Υ.ΠΕ. ( Φ.Ε.Κ. Γ 700 20/7/2015).

Συνημμένο Αρχείο: