Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε. 0671 ΠΟΣΟΥ €6.282.018,00 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012