Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ της Γ.Σ. του Ι.Σ. Αρκαδίας της 18-3-2015