Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Απόφαση της συνεδρίασης 205/15-11-2012 του Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. για μη εφαρμογή των οδηγιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ . εν όψει δικαστικής απόφασης σχετικά με το θέμα αυτό.