Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΑΡΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡOΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ