Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Γνωστοποίηση της ίδρυσης και των σκοπών της Π.Ε.Π.Φ.Υ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΟΠΥΥ

Προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κο Βλασταράκο

Κοινοποίηση: Πρόεδροι Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

 

Αθήνα, 11/4/2014

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της ίδρυσης και των σκοπών της ΠΕΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του ΠΙΣ,

Αξιότιμοι κοι Πρόεδροι των ΙΣ,

Η Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ αποτελεί το πρώτο πανελλαδικό επαγγελματικό και συνδικαλιστικό όργανο, που συγκροτήθηκε από γιατρούς, πολυιατρεία και ιατρικές εταιρείες που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ και παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Το ΔΣ της Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε συστηματικό αγώνα, ώστε η καθημέρα πράξη στην ιατρική να εμπίπτει σε ένα ορθολογικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και την απρόσκοπτη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος χωρίς αναίτια εμπόδια παρακώλησης της ιατρικής πράξης εις βάρος του ασθενή. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η κατοχύρωση της εργασιακής μας αξιοπρέπειας και των συμφερόντων μας, πάντα με άξονα την ηθική στο ιατρικό λειτούργημα προς όφελος του αρρώστου.

Στον αγώνα μας αυτό στηρίζουμε κάθε προσπάθεια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Είμαστε αρωγοί και υποστηρικτές του αγώνα που ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2014 η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, υπό την αιγίδα του ΠΙΣ, για τη διαπραγμάτευση της νέας συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ που αφορά κλινικοεργαστηριακούς και Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (ΙΔΕ), με στόχο τη συνολική διαπραγμάτευση όλων των συλλογικών συμβάσεων, από τους ιατρικούς Συλλόγους υπο την αιγίδα του ΠΙΣ, των συμβεβλημένων γιατρών, κλινικών, κλινικοεργαστηριακων, εργαστηριακών, πολυϊατρείων και εταιρειών.

Ζητούμε διάλογο από μηδενική βάση και συνταυτιζόμαστε με τις ενέργειες σας για συλλογικές συμβάσεις και τη διεκδίκηση της ελεύθερης επιλογής γιατρού, του ισότιμου δικαιώματος όλων των γιατρών να συμβληθούν και την αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

Το ΔΣ της Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ απαρτίζουν τα εξής μέλη: Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος, Φώτης Πατσουράκος Αντιπρόεδρος, Γρηγόρης Φούσας Γεν.Γραμματέας, Λίλλιαν Μαρκάκη Ταμίας, Σταυρούλα Αντωνοπούλου Ειδ. Γραμματέας, Γιούλα Μπάρλα υπεύθυνη επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διαχείρισης, Μπετίνα Κρουμπχολτς υπεύθυνη περιφέρειας και λοιπά μέλη: Αργύρης Πλακιώτης, Στέφανος Τσιπουράκης, Γιώργος Μαμπλέκος, Νίκος Τσιλίφης.

Με την παρούσα επιστολή, αιτούμεθα τη δική σας συνεργασία και στήριξη, ώστε να ενημερωθούν για την Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ όλοι οι συνάδελφοι μέλη σας που είναι πάροχοι στον ΕΟΠΥΥ, και όλοι μαζί να έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν δυναμικό και καρποφόρο συλλογικό αγώνα.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε αίτηση εγγραφής στην ένωση που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τη στείλουν το FAX 2109916854. Πληροφορίες στο τηλ 6980794087 και στα mail: info@pepfy-eopyy.gr και pepfi.eopyy@gmail.com

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ της Π.Ε.ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                     ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΥΣΑΣ

 

Πηγή: http://www.isarkadias.gr