Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δ.Ε.Η. ''Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας''

Υποβολή Αιτήσεων από 30.4.2014 έως και 16.5.2014

Για διαδικαστικά θέματα: Α. Χατζητόλια τηλ. 210 3895514

Για ιατρικά θέματα : Χ. Αλεξόπουλος τηλ. 2103895505)

 

Πηγή: http://www.isevrou.com