Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου: Επιδότηση ιατρών από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Δημοσιεύθηκε 12 Οκτώβριος 2015

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του ότι μέσω του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα ενισχυθούν ιατροί που ήδη ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και άνεργοι που θα προχωρήσουν σε έναρξη επαγγέλματος. Στο πρόγραμμα δύνανται να υπαχθούν και ιατρικές εταιρείες.

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 100% και ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 €

Μέσω του προγράμματος θα καλυφθούν:

- Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)

- Αμοιβές τρίτων (πχ αμοιβή λογιστή)

- Κόστος αγοράς επαγγελματικού εξοπλισμού

- Δαπάνες προβολής

- Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

Η αναλυτική προδημοσίευση του προγράμματος αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός και η προκήρυξη του προγράμματος και η υποβολή προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την περαιτέρω διαδικασία υπαγωγής των μελών μας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ