Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου: Ο Π.Ι.Σ. στη σύσκεψη Π.Φ.Υ. - Ιατρικές ειδικότητες - Εκπαίδευση, στο Υπουργείο Υγείας

Συνημμένο Αρχείο: