Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Δεσμεύσεις Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για καταβολή δεδουλευμένων στους παρόχους υγείας