Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου ΠΙΣ: Θετική η Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας