Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου ΠΙΣ: Περικοπές εφημεριών των Κέντρων Υγείας