Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ. 22/07/2013: Πληρωμές γιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & Στήριξη Απεργίας της 24/07

Συνημμένο Αρχείο: