Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΗΣ 11 ΜΑΡ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2 ΤΗΣ 11 ΜΑΡ 2020 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

ΠΗΓΗ: ΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

http://isx.gr