Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ι.Σ.: Η υπουργική απόφαση για τις διαγνωστικές εξετάσεις παραβιάζει την συμφωνία Π.Ι.Σ. – Υπουργού Υγείας